vardfakta

  1. Endast 12 procent av hälso- och sjukvården drivs av privata vårdgivare.
  2. 45 procent av tandvården drivs privat.
  3. 95 procent av de privata aktörerna inom skola och äldrevård har mindre än 20 anställda – dvs de är små företag.
  4. De allra flesta välfärdsföretagen ägs av alldeles vanliga personer – inte utländska riskkapitalister. Ofta ägs de av dem som jobbar i bolagen.
  5. IT-branschen får mer skattepengar än hela den privata sjukvårdsbranschen.
  6. Byggbranschen får mer skattepengar än privat vård, skola och omsorg ihop.
  7. Endast 1,9 procent av omsättningen för vård- och omsorgsföretagen gick till aktieutdelning (2011). Av resultatet efter skatt återinvesterades 70% direkt i företagen.
  8. 6 av de 7 största vårdbolagen hade 0 kr i utdelning (2011).
  9. Riskkapitalet gick en miljard back för de sju största vårdbolagen.
  10. Rörelseresultatet för de sju största vårdbolagen är i snitt ca 5 procent. Även om ”räntesnurror” har påverkat utfallet – så handlar det om mycket låga nivåer.

Källor

Vårdföretagarna och Dagens Samhälle

Faktalänkar

Vårdföretagarna: ”Vårdfakta 2013”
Dagens samhälle: ”Sanningen om vårdbolagens vinster”