arbetsloshet_sregering_allians

Påstående

Arbetslösheten var mycket lägre innan den borgerliga regeringen kom till makten!

Fakta

Påståendet stämmer inte. Det handlar om ett par tiondels procent som skiljer dem åt. Om man exempelvis tar året 2005 så var arbetslösheten 7,8% under det året. Jämfört med 2012 hade vi en arbetslöhet på 7,7%. Arbetslösheten är alltså 0,1% lägre nu än ett år innan maktskiftet. Jämför man med 2006 och 2012 så är det bara 0,2% lägre arbetslöshet 2006. Vid en jämförelse är det mer rättvist att välja 2005 eftersom det är innan S-regeringen rekordsatsade på AMS-åtgärder för att gömma arbetslösa och pressa ner arbetslöshetssiffrorna. Denna rekordsatsning kunde dock inte gömma människor från att befinna sig i Utanförskap.

Sysselsättningen

Sysselsättningen är idag högre både procentuellt och i antal sysselsatta. Och trots – eller tack vare – en kraftig befolkningsökning, en generös flykting- och invandrarpolitik.

Konjunkturen

Att s-regeringen inte lyckades få ner arbetslösheten trots flera år av global högkonjunktur är ett stort misslyckande. Att alliansen trots global lågkonjunktur sedan 2008 har en arbetslöshet som matchar denna arbetslöshet är en beundransvärd bedrift. I januari 2006 låg konjunkturen på 110,3 vilket betyder 10,3 över normal konjunktur eller sk. högkonjunktur. I januari 2013 låg konjunkturen på 90,3 vilket betyder 9,7 under normal konjunktur eller sk. lågkonjunktur. Det ger en skillnad på 20 enheter mellan de två regeringarna vilket sätter fokus på den förra s-regeringens oförmåga att skapa förutsättningar för nya jobb.

Faktalänkar

Veckans fakta (v.14): ”Arbetslöshet och sysselsättning – en jämförelse mellan Alliansen och S-regeringen” (PDF)
Ekonomifakta: Arbetslösheten
Ekonomifakta: Konjunktur
SCB: Arbetslöshet årsgenomsnitt 2012