‘”If people would have been neutral against Hitler – he would have won. If people would have been neutral against Stalin – he would have won.”

– Margaret Thatcher svarar på frågan vad hon tycker om Sveriges neutralitet under andra världskriget.