En löntagare med 14 000 kr i månadslön betalar via sin arbetsgivare en löneavgift på cirka 1250 kr, knappt nio procent av lönen. Denna löneavgift är därmed större än de 954 kr som samma löntagare får tillbaka i form av jobbskatteavdrag.

Påståendet att Sverige är det enda land där pensionärer beskattas hårdare än löntagare saknar också det stöd i fakta. Pensionärer betalar högre inkomstskatt än löntagare i en majoritet av de undersökta länderna, till exempel Finland, Japan och Tyskland. Pensionärer i Sverige är med andra ord inte skattemässigt missgynnade i dag.

Källa: http://www.dn.se/debatt/pensionarer-beskattas-inte-hardare-an-lontagare