Påstående

En sänkning av a-kassan leder inte till lägre arbetslöshet.

Fakta

Påståendet är falskt. Både borgerliga och socialdemokratiska regeringar har tidigare sänkt a-kassan och fått samma resultat – lägre arbetslöshet. När regeringen Bildt sänkte a-kassan såg man genast hur arbetslösheten planade ut och sjönk några procentenheter. När regeringen Persson gjorde samma sak dröjde effekten kanske pga att sänkningen endast var 5% – men när man sedan förstärkte detta med hårdare villkor för ny arbetslöshetsperiod så sjönk arbetslösheten rejält.

Ett pressmeddelande från Institutet för Arbetsmarknadspolitisk Utvärdering (IFAU) bekräftar framgången med den sänkta ersättningen: ”När a-kasseersättningen sänktes 1996 från 80 till 75 procent av lönen ökade övergångarna från arbetslöshet till arbete med cirka tio procent. Effekten var än starkare för personer under 25 år.”

Förändringar som gav lägre arbetslöshet

1993: A-kassan sänktes från 90% till 80%.
1996: A-kassan sänktes från 80 till 75%.
1997: Hårdare villkor för ny arbetslöshetsperiod.

Faktalänkar

Veckans fakta (v.15): ”Sänkt a-kassa och hårdare villkor gav lägre arbetslöshet” (PDF)
SCB: ”Sysselsättning och Arbetslöshet 1975-2004” (PDF)