De svagaste och mest sårbara kommunerna i Sverige har några saker gemensamt: de ligger långt från storstadsregionerna, har en lågutbildad befolkning, en ensidig arbetsmarknad, de drabbas hårt vid enskilda industrinedläggningar och är vänsterstyrda.

Landets starkaste kommuner har gemensamt att de ligger nära storstäderna, har en högutbildad befolkning, en mångskiftande arbetsmarknad och är borgerligt styrda.

Flera kommuner i bottenskiktet har en befolkning där 80 procent saknar högre utbildning. Men det är inte utbildningsnivån eller industriberoendet som gör bottenkommunerna mest sårbara – utan bristen på omställningsförmåga.

Källa

WSP Sverige

Faktalänkar

WSP Sverige: ”Hela listan med kommunrankingen”

WSP Sverige: ”Sammanfattning”