ungdomsarbetslöshet

ARBETSLÖSHET De senaste siffrorna från SCB visar att 28,1% av alla ungdomar mellan 15-24 år är arbetslösa. SCB:s siffror är helt korrekta om man räknar efter konsten alla regler. Men som – DN:s samhällsekonomiske krönikör Johan Schück skriver – så skapar dessa ”konstens regler” en fullständigt överdriven bild av ungdomsarbetslösheten i Sverige jämfört med hur det ser ut i verkligheten.

Från 2007 så räknas en heltidsstuderande ungdom som söker sommarjobb eller extraknäck som arbetslös. Det är en orimlig beräkningsgrund som ger en helt felaktig bild av arbetsmarknaden för Sveriges ungdomar. Men om man istället räknar ungdomar som gör i OECD, enligt Neet ”Not in employment, education or training”, så har Sverige en verklig ungdomsarbetslöshet på 6,8%.

Sverige har alltså den femte lägsta ungdomsarbetslösheten i EU/OECD. EU:s genomsnitt är dubbelt så högt! Denna siffra är alltså precis tvärtom vad vissa politiska partier på vänsterkanten påstår om Sverige.

Denna siffra överensstämmer nästan exakt med de kalkyler som Politikfakta gjorde redan i Veckans fakta (v. 38, 2012):

http://politikfakta.se/2012/09/den-verkliga-ungdomsarbetslosheten-ar-66-procent/

Detta var en siffra som då hånades av Dagens Nyheters reporter Susanna Birgersson. Vilket var mycket besynnerligt då DN redan då var en av faktakällorna. Inte blir då den poetiska rättvisan mindre nu när denna siffra ännu en gång publiceras just i Dagens Nyheter.

Fotnot: Johan Schücks artikel ”Få tycks intresserade av att Sverige inte alls ligger så illa till” finns endast i papperstidningen av Dagens Nyheter (Fredag den 26 april 2013).