lagst_lon_tjanar_mest_jobbskatteavdrag

Påstående

De med lägst lön tjänar minst på Jobbskatteavdraget

Fakta

Påståendet är helt fel. Figuren visar att den lägsta decilgruppen (De med lägst löner) får den klart högsta inkomstökningen när de långsiktiga effekterna är inkluderade. De får en relativ inkomstökning som är ca tre gånger så hög som för övriga grupper. Grafen visar procentuell förändring av justerad disponibel inkomst.

”Politiken har således en anmärkningsvärd fördelningspolitisk precision när beteendeeffekterna via ökat arbetsutbud är beaktade; de största inkomstökningarna äger rum hos dem som har allra lägst inkomst.”

– Citat ur Finanspolitiska rådets årliga rapport 2013

Faktalänkar

Finanpolitiska rådet: ”Rapport om Jobbskatteavdraget 2013”