Påstående

En rödgrön regering skulle innebära skattehöjningar på minst 50 miljarder kronor.

Fakta

Påståendet är sant. Om Vänsterpartiet får stort inflytande kan det bli närmare 100 miljarder i skattehöjningar.

Skattehöjningar med S: 33,1 miljarder kronor
Skattehöjningar med MP: 38,7 miljarder kronor
Skattehöjningar med V: 94,1 miljarder kronor
Skattehöjningar med De rödgröna*: 53,2 miljarder kronor

* Det rödgröna regeringsalternativet är summan av S skattehöjningar, MP:s bensin- och miljöskatter samt V:s förslag om transaktionsskatt.

Källor

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets höst- och vårmotioner.