Påstående

Svenska ungdomar blir dummare och svenska lärare blir bara sämre.

Fakta

Påståendet är falskt. Svenska ungdomar blir inte dummare och svenska lärare blir inte sämre – det är bara resultatet för barn som har invandrat efter skolstart som har dragit ner resultatet. Det genomsnittliga antalet år som en elev spenderat i Sverige som går ut nionde klass – har minskat från 6 år till 4 år mellan 2002-2010. Personer som endast vistats i Sverige i 4 år tvingas ändå ta samma samma prov som infödda svenskar.

”Sverige satsar mer pengar på skolan än någonsin tidigare. Vår analys visar att varken ökat anslag, fler behöriga lärare eller högre personaltäthet har någon som helst betydelse för elevernas prestation. Det finns även ett statistiskt samband mellan hög invandring och sämre provresultat.”

– Ur Dagens Nyheters Skolgranskning (2013-03-26)

Faktalänkar

Veckans fakta (v.17): ”Hur invandringen inte förstörde skolan, men sänkte resultate”

SCB: ”Databasen STATIV”