Extra fakta (v.18)

NÅGRA EXEMPEL:
Luxemburg
A-kassa: 84% av tidigare lön
Arbetslöshet: 6,6%

Portugal
A-kassa: 75% av tidigare lön
Arbetslöshet: 16,9%

Storbritannien
A-kassa: 13% av tidigare lön
Arbetslöshet: 4,6%

GENOMSNITTLIGA SIFFROR
De tre länderna med högst a-kassa:
A-kassa: 78%
Arbetslöshet: 10,5%

De tre länderna med lägst a-kassa:
A-kassa: 21%
Arbetslöshet: 5,7%

Faktalänkar

TCO: ”Internationella a-kassor”
Trading Economics ”Internationell arbetslöshet”