• Två av tre av Sveriges vänsterstyrda kommuner har medellöner under snittet för grundskollärare.
  • Tre av fyra av Sveriges vänsterstyrda kommuner har medellöner under snittet för förskolelärare.

Faktalänkar

DN: ”Lägst lärarlöner i S-kommuner”

Lärarförbundet: ”S-kommuner satsar inte på lärarna”