Extra fakta (v.19)

  • Av de 50 starkaste skolkommunerna styrs 82 procent av Alliansen och endast 18 procent av vänstern.
  • Av de 50 svagaste skolkommunerna styrs 72 procent av vänstern och endast 28 procent av Alliansen.

S-kommuner-samst-resultatKällor: Dagens Samhälle, Skolverket, SKL, SCB och Arbetsförmedlingen

Faktalänkar

Dagens Samhälle: ”Skolkommuner och styre” (PDF)