KAPITALISM FN konstaterade i sin årliga rapport om millenniemålen att halveringen av världsfattigdomen uppnåtts i god tid före mållinjen år 2015. Det är framför allt ekonomiska liberaliseringar i länder som Kina och Indien, och deras ökade deltagande på världsmarknaden, som har ökat välståndet – inte FN:s rekommendationer och mål.

varldsfattigdom

Faktalänkar

Världsbanken PovcalNet: ”Global Monitoring Report 2013”