image

Påstående

Köerna har blivit längre sedan Alliansen kom till makten!

Fakta

Inget kunde vara mer fel. Det är tvärtom så att tack vare kömiljarden så har kötiderna minskat dramatiskt.

Kömiljarden är ett stimulansbidrag som staten delar ut till de landsting som kortar sina vårdköer. För 2012 gäller att landstingen ska ha klarat att erbjuda patienterna besök i den specialiserade vården inom 60 dagar och behandling inom 60 dagar.

2012 fick nio av tio patienter som stod i vårdkön sin vård i tid! För hela landet gäller att mellan 70 och 75 procent av patienterna fick vänta kortare tid än 60 dagar.

Jämför detta resultat med när S, V och Mp hade makten – 2006 väntade var fjärde patient (25%) för länge på behandling och drygt var femte (20%) väntade för länge på besök.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

Faktalänk

Väntetider: ”Nio av tio får ård i tid”