en_miljon_fler_jobb

Påstående

Alliansen har misslyckats med sin jobbpolitik!

Fakta

Påståendet är helt felaktig. Alliansen har under värsta möjliga förutsättningar skapat 1 059 918 fler jobb under en global ekonomisk kris mellan 2007-2012 jämfört med 2001-2006 då Socialdmeokraterna hade makten och en global högkonjunktur i sina segel.

  • 2001-2006 skapades 2 693 116 jobb
  • 2007-2012 skapades 3 753 034 jobb

Värt att notera är att lika många jobb skapades i Sverige 2009 med ett konjunkturläge på i genomsnitt 75 – jämfört med 2005 som hade ett genomsnittligt konjunkturläge på 103. Frågan om vem som verkligen misslyckats med sin jobbpolitik är i detta exempel uppenbart.

Källa: Arbetsförmedlingen

Faktalänk

Arbetsförmedlingen: ”Tidigare statistik”