ungdomsarbetsloshet

Påstående

Var fjärde ungdom i Sverige är arbetslös!

Fakta

Påståendet är felaktigt och återspeglar okunskap. För att kunna jämföra ungdomsarbetslöshet med andra länder så övergick SCB 2007 till att mäta arbetslösheten enligt en metod utarbetad av International Labour Organization (ILO). ILO kan liknas vid ett internationellt fackförbund s…om har en tydlig politisk agenda precis som de flesta fackliga organisationerna i Sverige. De två viktigaste förändringarna som gjordes var:

  • att åldersgruppen ändrades från 16-64 år till 15-74 år
  • att arbetslösa studenter räknas som arbetslösa

Detta ger en ungdomsarbetslösheten på 22,8 procent i Sverige under 2011. Men eftersom denna metod är kraftigt missvisande så har även SCB nu börjat redovisa enligt det internationella måttet NEET – som är en metod som kan jämföras med andra länder.

NEET betyder ”Not in employment, education or training”, och beskriver andelen av ungdomarna som varken arbetar, studerar eller är lärlingar. Andelen i Sverige var 7,5 procent av befolkningen 15-24 år 2011. Detta är 5,4 procentenheter lägre än EU-genomsnittet på 12,9 procent. Vilket innebär att Sverige har en av EU:s lägsta ungdomsarbetslöshet.

Faktalänk

SCB: ”Den verkliga ungdomsarbetslösheten”