materiell_fattigdom

Tabellen avser materiell barnfattigdom, andel av befolkningen under 18 år.

Definition: materiell barnfattigdom innebär enligt EU:s definition att föräldrarna saknar möjlighet att finansiera minst tre av nio av följande nödvändiga varor/tjänster: betala hyran, klara oväntade utgifter, äta kött eller protein regelbundet, åka på semester, telefon, TV, tvättmaskin, bil eller att ha tillräckligt varmt i bostaden.

  • Sverige har även lägre barnfattigdom än länder utanför EU som exempelvis Norge och Island.
  • 2005 låg den materiella barnfattigdomen i Sverige på 3,2

Källa: Eurostat

Faktalänk

Eurostat: ”Social Inclusion Living Conditions”