ungdomsarbetsloshet

Påstående

Den höga ungdomsarbetslösheten är alliansens största misslyckande!

Fakta

Påståendet är fel. Fler unga är idag sysselsatta. Procentuellt sett så har arbetslösheten sjunkit 1,5 procentenheter sedan 2006.

2006
Ungdomsarbetslöshet: 9,3%
Konjunktur: 110 (högkonjunktur)

2012
Ungdomsarbetslöshet: 7,8%
Konjunktur: 95 (lågkonjunktur)

”Jobben är ert största misslyckande.” – Mikael Damberg

Citat av Mikael Damberg (S) riktat mot regeringen som de facto fått fler ungdomar i jobb jämfört med när Socialdemokraterna hade makten. Detta har dessutom skett under ett mycket sämre konjunkturläge än det som den gamla S-regeringen hade.

Källor: Eurostat och Ekonomifakta

Faktalänkar

Eurostat: ”NEET Rates 2000-2012”
Ekonomifakta: ”Konjunkturen – Barometerindikator”