Dawit_socialism

11 år och 285 dagar har Dawit Isaak idag (2013-07-02) varit fängslad i en socialistnationalistisk enpartistat i Afrika.

Källa: Amnesty International