klassklyftor

Påstående

Klyftorna har ökat i Sverige sedan Alliansen kom till makten.

Fakta

Påståendet är helt felaktigt. Siffror som Finanspolitiska rådets presenterar i sin årliga rapport 2013 visar ”en trendmässig uppgång av inkomstskillnaderna från 1995 till 2006 och 2007. Spridningen i disponibla inkomster (inkomstskillnaderna/inkomstklyftorna) mätt med Ginikoefficienten har i stort sett varit konstant sedan 2006.”. Det vill säga ”klyftorna” har inte ökat sedan 2006 utan – om än marginellt – minskat.

Fotnot: Grafen visar Ginikoefficienten för disponibel inkomst inklusive och exklusive realiserade kapitalvinster 1995–2011.

Faktalänkar

Finanspolitiska rådet: ”Årlig rapport 2013”
DN: ”Myten om klyftorna”
DN: ”Klyftorna i Sverige har inte ökat under dagens regering”
DN: ”Socialdemokraterna har fel om inkomstklyftorna”