ojnare_miljopartiet

”Det är därför dags att regeringen går från tomma ord till handling, står upp för skyddet av värdefull natur och snabbt vidtar åtgärder för att stärka skyddet för biologisk mångfald.” – Miljöpartiet i Gotlands Allehanda om Ojnareskogen.

Nu när HD beslutat att riva upp tidigare beslut så utropar man det som en ”grön seger!”. Men sanningen bakom Miljöpartiets höga svansföring i frågan är naturligtvis precis tvärtom.

Redan 2006 stödde Miljöpartiet beslutet som den förra S-regeringen fattade att INTE göra det aktuella området Ojnareskogen till ett Natura 2000-område (område med särskilda skydds- eller bevarandevärden) just mot bakgrunden av att tillgången på kalk i marken ansågs vara ett betydande samhällsintresse.

Fridolins, Romsons och deras allierade miljöaktivisters höga svansföring i frågan om ”Räddningen av Ojnareskogen” är sådeles inget annat än en uppvisning i – som Gustav Fridolin brukar anklaga andra för – svårslaget hyckleri.

LÄS MER: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/mp-banade-vag-for-kalkbrytningen_8279742.svd