jamlika_loner

1,3 procent är den verkliga skillnaden mellan mäns och kvinnors löner då arbetstidens omfattning, arbetets svårighetsnivå och innehåll samt individuella faktorer såsom utbildning, arbetslivs- erfarenhet och region räknas ihop. (Arbetsgivarverkets rapport ”Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000–2007”)

Källa

Arbetsgivarverket

Faktalänk

http://www.arbetsgivarverket.se/upload/Avtal-Skrifter/Skrifter/löneskillnaderstatsanställdakvinnorochmän2000-2007.pdf