• Kundnöjdheten för sjukvården (privat och offentlig) har ökat från ca 68% till 72% mellan 2006-2011.
  • Kundnöjdheten för tandvården (privat och offentlig) har ökat från ca 76% till 82% mellan 2006-2011.

Nöjdheten för den privat drivna sjukvården är högre än för den offentliga sjukvården (76% respektive 70% i kundnöjdhet). Inom tandvård är skillnaden i nöjdhet mellan privattandläkare och Folktandvården större: 85% för privattandläkare och 76% för Folktandvården.

Fotnot: Svenskt Kvalitetsindex lanserades 1998 och har sedan dess genomfört regelbundna mätningar av kundnöjdhet, kvalitetsutveckling samt medarb- etarstudier i näringslivet och offentlig sektor.

Källa

Svenskt Kvalitetsindex

Faktalänk

Svenskt Kvalitetsindex: ”Hur står sig den svenska välfärden?” (PDF)