ARBETSLOSHET_SVERIGE

Säsongsrensad genomsnittlig arbetslöshet inom EU – juli 2013:

EU: 12,1%
Frankrike: 11,0%
Finland: 7,9%…
Sverige: 7,8%

Källa

Eurostat

Faktalänk

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-30082013-AP/EN/3-30082013-AP-EN.PDF