Vindkraftsproduktionen 2006-2012 i terawattimmar (TWh):

2012: 7,2
2011: 6,1
2010: 3,5
2009: 2,5
2008: 2,0
2007: 1,4
2006: 1,0

Vindkraften producerade 7,2 terawattimmar (TWh) el under 2012. Det motsvarar mer el än en genomsnittlig svensk kärnkraftsreaktor.

Källa

Svensk Vindenergi

Faktalänk

http://www.energiochmiljo.se/index1.asp