sverige_levnadsstandard

Sveriges har högst levnadsstandard i världen!

1. Sverige 6,3
2. Norge 6,8
3. Nederländerna 8,1
4. Finland 8,1
5. Danmark 8,2
6. Tyskland 10,3
7. Schweiz 10,7
8. Kanada 10,9
9. Luxeburg 11,1
10. Österrike 11,1

De kriterier som ligger till grund för Human Poverty Index är följande: Sannolikhet vid födseln att inte överleva till 60 års ålder, vuxna som saknar läsförmåga, andel fattiga (50% av medianinkomsten justerad hushållens disponibla inkomster) och Andel långtidsarbetslösa (12 månader eller mer).

Källa: FN:s Human Poverty Index (HPI)
Faktalänk: http://en.wikipedia.org/wiki/Human_Poverty_Index