sverige_bast_i_varlden

Sverige är världens bästa land för gamla!

  1. Sverige 89.9
  2. Norge 89.8
  3. Tyskland 89.3
  4. Nederländerna 88.2
  5. Kanada 88.0
  6. Schweiz 87.9
  7. Nya Zealand 84.5
  8. USA 83.8
  9. Island 83.4
  10. Japan 83.1

FN:s Global AgeWatch Index är ett index bestående av 13 parametrar, sammanförda i fyra huvudgrupper, med data från ett nittiotal länder kring hälsa, ekonomi, miljö och arbete.

 

Källa: Global AgeWatch Index

Faktalänk: http://www.helpage.org/download/524465fcce918