Sverige_lagst_langtidsarbetsloshet

Andelen arbetslösa i mer än ett år (i åldrarna 15–74 år) i EU28 samt Norge och Island, 2012.

Diagram enligt den internationella definitionen av långtidsarbetslöshet
(arbetslöshet i mer än ett år) visar att Sverige är det land i Europa
med lägst andel långtidsarbetslösa med 18,9 procent. EU-genomsnittet är
44,6 procent.

Källa: Eurostat, LFS

Faktalänk: http://www.scb.se/Statistik/AM/AM0401/2013K03X/AM0401_2013K03X_SM_AM110SM1304.pdf