Sverige_bast_sjukvard

WHO:s ranking baseras på analys av hälsoresultat, lättillgänglighet och finansiering. När forskarna reviderade listan genom att enbart räkna med dödsfall som skulle kunnat undvikas genom bättre hälso- och sjukvårdsinsatser så hamnade Sverige på första plats.

Källa: Världshälsoorganisationen (WHO)
Faktalänk: http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/3268623.stm