Politikfakta är en oberoende nyhetssida som belyser orättvisor, lögner och dumheter med vassa pennor, fakta och satir. Politikfakta grundades av Olah Clarkvist hösten 2012. Politikfakta är både den här hemsidan och Facebooksidan. Sedan premiären så har vi haft en spridning till miljontals människor. Varje vecka har vi en räckvidd på mellan en och två miljoner människor.

“Facts are stubborn things; and whatever may be our wishes, our inclinations, or the dictates of our passion, they cannot alter the state of facts and evidence.” ― John Adams

Politikfakta tar inte ansvar för andra människors åsikter som uttrycks i kommentarsfält. Vi tar inte ansvar för inskickat material från tredje part som vi publicerar, det ansvaret åligger varje upphovsman. Vi bedömer inte heller verkshöjden på konstnärliga, satiriska teckningar, bilder, fotografier, tolkningar eller collage som publiceras. Vi tillämpar källskydd.

Grundare: Olah Clarkvist
Redaktör: Nicole Ekstam