Ensamkommande flyktingbarn

FLYKTINGKRISEN Antalet ensamkommande flyktingbarn ökar. Tvåtusen kommer just till Sverige – i veckan. Många av dem som kommer misstänks ljuga om sin ålder för att kunna åtnjuta den högre standard och de hårdare krav på boenden som ”flyktingbarn” erhåller.

Denna ökning är högst märkbar främst i de ökade kostnaderna. Sveriges skattebetalare kommer att minst tvingas att punga ut 15 miljarder per år – varje år fram till minst 2019. Redan nästa år beräknas kostnaderna bara för flyktingbarn uppgå till 28 miljarder skattekronor. Det motsvarar 46% av de totala migrationskostnaderna.

Nu kräver Moderaterna att Migrationsverket återupprättar den medicinska åldersbedömningen av ensamkommande flyktingbarn.

Migrationsverket försvarar sig dock att de slutat att beställa åldersbestämningar med motiveringen att det är så svårt att hitta läkare att ställa upp på att göra bedömningarna.

Det här låter som rena löjan.

Skulle det verkligen inte, bland Sveriges över 40.000 läkare, inte finnas tillräckligt många som vill ställa upp på att göra åldersbedömningar? Har Sveriges läkare verkligen så liten respekt för skattebetalarnas pengar? Har läkarkåren verkligen ingen rättspatos gentemot Sveriges medborgare? Finns det så lite ansvarstagande? Det är mycket tveksamt.

Nej, det mest troliga är att Migrationsverket krystar fram läkarbristen för att slippa få kritik av ”humanister” som ser det som en kränkning att åldersbestämma människor. Migrationsverket dränerar alltså Sverige på skattemedel av ren feghet.

Betänk dock att ett ensamkommande barn kostar oss skattebetalare ca 700.000 kr/år. Dessa pengar skulle istället kunna ge 1200 barn mat och mediciner på plats under ett helt år.

Vad är då mest humanistiskt?

Det bör blivit uppenbart för de flesta vid det här laget att de så kallade humanisterna och de politiskt korrekta här i Sverige bara är ulvar i nerblodade fårakläder.

Ska Migrationsverket åldersbestämma ensamkommande flyktingbarn?

Källa: SVT