ISLAMISERING Här demonstrerar och kräver tusentals muslimer i Danmark ett kalifat dvs ett muslimskt rike styrt enligt sharialagar.

Demonstranterna tillhör det islamistiska partiet Hizb ut-Tahrir som vuxit sig stora i Danmark. De förkastar den västerländska demokratin men gillar uppenbarligen att utnyttja den till fullo. I detta fall yttrandefriheten.

Målet för partiet är att återupprätta kalifatet – det muslimska rike som profeten Muhammed grundade för 1400 år sen. Detta rike ska sedan styras av en kalif, enligt en strikt tolkning av sharia. Kalifatets makt ska utgå från den islamistiska stat som ISIS utropat i Syrien. Om ISIS bekämpas i Syrien kan Danmark istället bli kalifatets maktcenter.

Nu har den danska organisationen också etablerat sig i Sverige och växer sig snabbt allt starkare. Men målet är mycket större än muslimsk dominans i norden. Man vi till slut se ett globalt kalifat – ett globalt muslimskt rike – framvuxet i skydd av den västerländska demokratin i syfte att utplåna den.

Ska Sverige förbjuda islamistiska partier?

Källor: SR, Sydsvenskan