Mattias_Karlsson_SD

KAMPANJ Sverigedemokraterna ska i fortsättningen arbeta utomparlamentariskt för att få väljare att kräva en folkomröstning i invandringsfrågan.

”Vi ser till att kanalisera den frustration som finns hos den invandringskritiska opinionen i Sverige som vi tror utgör en majoritet av befolkningen.” – Mattias Karlsson (SD), partisekreterare.

Partiet ska också använda partipengar till att annonsera i utländska medier och dela ut flygblad för att varna asylsökande om Sverige – att det nu byggs tältläger och att det växer fram kåkstäder.

Tycker du att vi ska ha en folkomröstning om invandringen i Sverige?

Källa: Dagens Nyheter