MILJÖ Det är idag 30 år sedan Tjernobylolyckan. Enligt Som-institutet vid Göteborgs universitet så vill ”Hälften av svenskarna att kärnkraften ska avvecklas”. Den socialdemokratiske professorn Sören Holmberg uppger även att det är vänsterväljare som är mer negativa till kärnkraften medan högerväljare är mer positiva. Sedan ”kärnkraftsolyckan” i Fukushima i Japan för fem år sedan har kärnkraftsmotståndarna varit i ett överläge opinionsmässigt.

ARTIKEL: ”Hälften av svenskarna vill avveckla kärnkraften”

De som vill avveckla anser att kärnkraften är farlig. Men de blundar för fakta. Det är mycket få människor som avlidit på grund av radioaktiv strålning från kärnkraftverk.

  • Fukushima: Inga människor dödades av strålning från Fukushima. Över 15 000 dödades dock av jordbävningen och tsunamin. Allt enligt NAIIC
  • Tjernobyl: Av de 134 arbetare som fick akut strålningssjuka så avled 28 människor inom tre månader. Ytterligare 19 av dem som fick strålningssjuka har avlidit mellan åren 1986-2004 av olika orsaker – som inte nödvändigtvis kan kopplas till strålningen de utsattes för. Mellan 1986-2005 har även 6 000 fall av sköldkörtelcancer upptäckts i Ukraina. Det är 300 fall om året. I 12 av dessa fall har personen avlidit. I Sverige har vi 500 fall av sköldkörtelcancer varje år. Allt enligt FN:s vetenskapliga strålningskommitté (UNSCEAR)
  • Sverige: Trots att mycket radioaktivt föll ner över Sverige så har antalet ”extra” cancerfall efter katastrofen varit så få att det inte går att se någon ökad cancerrisk. Källa: Dagens Medicin

Vi har alltså en dödssiffra på 28 människor som avlidit av strålning från kärnkraftverk och ytterligare 19 fall där dock dödsorsaken kan vara naturlig. Detta är den totala dödssiffran i hela världen. Det är alltså fler som dödats av att äta ekologiskt odlade groddar än av radioaktiv strålning från kärnkraftsverk.

ARTIKEL: Kärnkraft är grön el!

Kärnkraft är dessutom grön el. En familj som förbrukar 25 000 kWh och väljer ”grön el” från vindkraft släpper ut 377 kg växthusgaser (CO2-ekvivalenter) varje år. Om samma familj istället skulle välja att få el från kärnkraft så skulle de släppa ut enbart 133 kg växthusgaser (CO2-ekvivalenter) varje år. En familj som alltså tror att de är miljövänliga genom att välja vindkraftsel smutsar helt enkelt ner miljön med 244 kg mer växthusgaser än en familj som väljer el från kärnkraftsverk. Kärnkraft är alltså en av de renaste och säkraste energikällorna som existerar. Den vill vänstern och miljörörelsen avveckla. Det är en faktaresistens som utgör otvivelaktigt en av det största miljöfarorna i vår värld.

Ska Sverige utveckla eller avveckla svensk kärnkraft?