SKRIBENTER Politikfakta söker fler skribenter, debattörer, granskare, grävare, refuserade insändare och personer som bara vill skriva av sig och nå ut med sina åsikter. Skicka genast in dina alster till: debatt@politikfakta.se

  • Texten behöver inte vara skriven exklusivt för Politikfakta utan kan varit publicerad på exempelvis din Facebooksida eller personliga blogg.
  • Debattartikel mejlas till: debatt@politikfakta.se
  • Skriv cirka 2 000 tecken inklusive blanksteg.
  • Skicka med en bild på dig själv (ej krav eftersom du får vara anonym).
  • Skicka med en kort beskrivning av sig själv.
  • Skriv gärna mejlets rubrikfält så här: ”Skribent: artikelrubrik”
  • Debattartiklar skickas som .doc, .docx eller bara som ett vanligt mejl.
  • Politikfakta förbehåller sig rätten att göra mindre ändringar i texten.