NAZISM OCH HÖGEREXTREMISM Det korta svaret på rubrikens fråga är självklart nej. Det långa svaret hittar ni här nedan. De krystade konstruktionerna, myterna, tolkningarna, ideologiska motsättningarna, felaktigheterna och allmänt vedertagna uppfattningarna som vävts in i nazismen är så många att det mest liknar ett sammelsurium. Ett sammelsurium som medvetet skapats för att vänstern ska kunna peka finger och skrika ”nazist”, ”högerextremist” och ”fascist” så fort de får chansen.

Nazism, högerextremism och fascism är några av de mest misstolkade och missbrukade orden i vår tid.  De gällande förklaringarna innehåller så många motsägelsefulla påståenden och förklaringar att det nästan blir komiskt. Men skrattet fastnar i halsen. Börjar man granska det allmänt vedertagna så blir det glasklart.

Så eftersom denna fråga dyker upp titt som tätt i debatter kände vi oss manade att bena ut det hela.

nazism_socialdemokraterna

Nazism

Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiet (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) var partiet som Adolf Hitler representerade. Deras ideologi var Nationalsocialism även kallat Nazism. Adolf Hitler drev nazismen som klassisk vänsterpolitik: full sysselsättning med skattefinansierade statliga jobb, gratis skola, sjukvård och omsorg – finansierat med höga skatter. Alla företag kontrollerades av den nazistiska staten. Fri företagsamhet existerade inte i Nazityskland. Och Adolf Hitler kom till makten i Tyskland med hjälp av kommunisterna. Nazism var och är en vänsterideologi.

nazi

”The Communists openly announced that they would prefer to see the Nazis in power rather than lift a finger to save the republic.” – Allan Bullock

Nazismen kan summeras i dessa punkter:

  • Nazisterna ansåg att demokrati och kapitalism var misslyckade.
  • Nazisterna var uttalade anti-kapitalister och socialister.
  • Nazisterna kontrollerade alla företag.
  • Nazisterna bedrev sin socialistiska politik med höga skatter.
  • Nazister var fientligt inställda mot kyrkan.
  • Nazisternas ”rasfiender” var bl.a. judar och homosexuella.
  • Nazisterna ansåg att judar var skyldiga till kapitalismen och måste därför utrotas.

WIKI: Adolf Hitlers väg till makten

Nazism är alltså helt mot kapitalism. Att man i en höger-vänster-skala plötsligt blir ”anti-kapitalist” ju längre ut på högerkanten man kommer är en desperat efterkonstruktion. Det är lika troligt som att vänsterextremister plötsligt skulle bli fullfjädrade kapitalister.

”We are socialists, we are enemies of today’s capitalistic economic system for the exploitation of the economically weak, with its unfair salaries, with its unseemly evaluation of a human being according to wealth and property instead of responsibility and performance, and we are determined to destroy this system under all conditions.” – Adolf Hitler (1927)

Även om Adolf Hitler senare reviderade sin syn på socialism så var hans politik tydligt vänstervriden. Ja, man måste verkligen haft stora problem när man lyckades prångla in nazism som högerextremism i historieböckerna. Men efterkrigstiden dominerades som vi vet av socialdemokrati, vänstern och östblockets starka närvaro. Man antog därför deras version av historien. Med hull och hår. De ville naturligtvis inte heller associeras med Nazitysklands fruktansvärda brott mot mänskligheten – även om de själva var djupt involverade i judehatet.

WIKI: Nazitysklands ekonomi

Adolf Hitler skanderade även: ”The government should have the power to regulate the use of private property for the good of the nation”. Detta är en helt och hållet marxistisk idé. Jämför den gärna med LO:s och Socialdemokraternas försök att genomföra Löntagarfonderna dvs. att ”beröva kapitalägarna makten”.

Summering: Nazismen är anti-kapitalistisk, socialistisk, mot kyrkan och har en utpräglad rasism i sin ideologi. De ser bl.a. judar som ”rasfiender” och skyldiga till kapitalism och måste därför utrotas.

fascism

Klotter på en vägg som visar hur vänstern ser på judar, USA och Israel.

Högerextremism

Vi kan väl först bara börja med att inom högerextremismen så är man motståndare till socialism. Redan där faller de flesta argument för att nazism skulle vara höger eftersom nazismen var i allra högsta grad socialistisk.

Högerextremism är också ett begrepp som syftar till att man värnar traditionella värden, normer och institutioner t.ex. kyrkan och kungahuset. Detta i motsats till nazisterna som kontrollerade alla kyrkor och religioner under något som kallades Reichskonkordat vilket innebar totalförbud för katolska och protestantiska präster att verka politiskt, en lojalitetsförsäkran till Adolf Hitler, att alla präster skall vara tyskar och tyska statens underlydande.

Enligt vänstertidningen Expo så står högerextremism för antidemokrati. Ja, enligt Expos egen definition så har alltså dagens Kuba, Nordkorea, Kina m.fl. totalitära vänsterregimer mycket gemensamt med högerextremism. Det är antagligen också därför som Expo väljer att inte ta upp just Vänsterextremism och Kommunism i deras Expo skola.

Expo skola

Expos egen skola om olika begrepp. Notera gärna att Vänsterextremism och Kommunism inte återfinns på deras sida.

Expo skriver vidare: ”Gemensamt för högerextrema rörelser är också rasismen, en uppdelning av människor grundat på etnisk härkomst eller kultur. Knutet till rasismen är också nationalismen, en ideologi som genomsyrar den högerextrema rörelsen.”

Expo menar alltså på allvar att rasism är en högerideologi. Det vore intressant att se hur Expo förklarar rasismen, nazismen och judehatet som uppvisas i de vänsterstyrda nationalsocialistiska länderna i Mellanöstern. Samma länder som Nazityskland var med och sponsrade under andra världskriget för att underblåsa judehatet.

Summering: Nazism är högerextremism eftersom rasism är högerextremism, är Expos officiella förklaring på högerextremismen. Det är en intellektuellt ohederlig förklaring. Högerextremismen bör snarare ses som nationalsocialismens totala motpol eftersom den varken är kyrkofientlig, antikapitalistisk, socialistisk eller har någon utpräglad rasism.

Fascism

Att kalla nazism för fascism går inte heller, även om nazismen är lik fascismen i sitt vurmade för social välfärd, vård, skola och omsorg. Fascismen står även enligt många helt utanför den politiska höger-vänster-skalan. Fascismen är anti-kommunistisk, anti-liberal och anti-konservativ. Den enda ismen de inte är emot är socialismen. Det har sin förklaring i att fascismen har sitt ursprung i socialismen. Ja, ursprunget finner man bland de socialister som förespråkade Italiens inträde i Första världskriget. Fascismen hämtade bland annat inspiration från den revolutionära syndikalismen.

Den socialistiske hittepå-historikern och twittraren Henrik Arnstad har troligen upptäckt detta och skriver därför: ”Fascismen är därmed inte ‘vänster’ (fascismen är för övrigt inte heller ‘höger’, fascismens grundtanke är att vara en tredje väg, som avfärdar höger-vänster som ‘splittring’). Fascismens välfärd riktar sig enbart till de som inkluderas i den mytiska ‘nationen’. Mormor ska ha det bra, men judarna ska dö (för att spetsa till det).”

image

Henrik Arnstad – en gång regeringens expert och Stefan Löfvens rådgivare.

Henrik Arnstad sällar sig alltså till dem som anser att fascismen inte har någon politisk hemvist men gör samtidigt ett stort slutfel i sin tillspetsning. I fascismens ursprungsland Italien, under Mussolini, var judar helt assimilerade. Mussolini hånade öppet Hitlers antisemitiska rasidéer. Mussolinis utrikesminister var jude. Mussolinis älskarinna var judinna. Där har alltså Stefan Löfvens gamle rådgivare helt fel. Fascism är inte att: ”Mormor ska ha det bra, men judarna ska dö”. Judar var en del av samhället.

Nazismen har likhetstecken med den italienska fascismen men därutöver byggde nazismens ideologi mycket på anti-kapitalism, kyrkofientlighet och rasistiska idéer. Vilket fascismen inte gjorde.

Grunden till förvirringen kring uttrycket ”fascism” och ”fascist” kommer från det gamla kommunistiska Sovjetblocket som spred propaganda och kallade det mesta till höger om deras egen kommunism för fascism. Precis som vänstern gör än idag.

WIKI: Facism

En rad forskare har på senare tid försökt sätta in fascism i en vänster-högerskalan och har kommit fram till att det är en radikal form av centerpolitik.

Skillnaderna och motsättningarna mellan Fascismen och Nazismen visar sig även under andra världskriget då Nazityskland invaderar Italien när de avsåg att fredsförhandla med De allierade.

Summering: Forskare säger att fascism är en radikal form av centerpolitik. Fascism har sitt ursprung inom socialismen. Andra säger att fascism inte kan appliceras i en vänster-höger-skala. Här har vi alltså ytterligare tre viktiga fakta som vänstern lyckats att dölja under alla år. För det här fick du väl aldrig lära dig i skolan?

hitler-stalin

Kommunism och nazism

Kommunistiska Sovjetunionen och Nazityskland hade en pakt, Molotov-Ribbentrop-pakten, mellan 1939 till 1941. Stalin beundrade Hitler och blev chockad när han fick veta att hans vän Hitler tänkte invadera Sovjetunionen. Pakten bröts därför först efter att tyskarna befanns sig på Sovjetiskt territorium.

WIKI: Molotov-Ribbentorp-pakten

Stalin såg verkligen upp till Adolf Hitler och läste Mein kampf som en manual. Stalin fostrades därför sin befolkning att hata judar även efter kriget. Kreml drev propagandan. Stalin ville deporterade alla judar till Sibirien och andra avlägsna platser – där de skulle placeras i arbetsläger – om de inte dog eller mördades på vägen dit.

”Varje jude är en landsförrädare och agent för den amerikanska underrättelsetjänsten och det är varje sovjetpatriots – med andra ord icke-judes – plikt att verka i Lubjankas tjänst.” – Josef Stalin

Stalin hade ju vanan inne med att administrera grymma dödsläger som t.ex. Gulag, där miljontals människor redan hade mördats, torterats och svultit ihjäl. Stalin ville alltså skapa sin egen förintelse av judarna – sitt egna kommunistiska ”tredje rike”. Josef Stalin var alltså enligt Expos begreppsbeskrivning en högerextremist.

PDF: Kommunismens brott mot mänskligheten

Stalin avled dock innan planerna kunde genomföras. Syftet med judedeportationerna har senare visat sig vara en plan för att starta ett tredje världskrig.

ARTIKEL: Stalins egen förintelse

Fortfarande är judehatet utbrett i Ryssland. Enligt beräkningar utkommer i det idag ut över 400 grovt antisemitiska tidningar i Ryssland.

Nazism och Socialdemokraterna

Det tyska nationalsocialistiska partiet drev också fram idén om ”folkgemenskap”. Det var något som svenska Socialdemokrater var snabba med att anamma i det så kallade ”Folkhemmet” – med tillhörande rasbiologiska idéer.

Under 42 år och åtta socialdemokratiskt ledda regeringar mellan 1934 fram till det borgerliga maktskiftet 1976 så tvångssteriliserade man 63 000 människor på Statens institut för rasbiologi.

POLITIKFAKTA: Åtta socialdemokratiska regeringar godkände 63 000 steriliseringar på Rasbiologiska Institutet

rasbiologi_sossar

Steriliseringarna och rasbiologin tilläts att fortgå genom åren, pådrivna av det socialdemokratiska paret Gunnar och Alva Myrdal bl.a. med sin bok Kris i befolkningsfrågan. Gunnar och Alva är föräldrar till kommunisten Jan Myrdal. Alva Myrdal fick senare Nobels fredspris för lång och trogen tjänst inom socialdemokratin. Även Benito Mussolini, Adolf Hitler och Josef Stalin har alla nominerats till Nobels fredspris!

ARTIKEL: Benito Mussolini, Adolf Hitler och Josef Stalin har alla nominerats till Nobels fredspris.

Att det funnits så kallade ”interneringsläger” i Sverige under andra världskriget där bland annat kommunister placerades är relativt känt. Vad som är mindre känt är att det även fanns koncentrationsläger där människor placerades, utan domstol och tidsbestämda straff. De som placerades där var till exempel anti-nazister, utlänningar och tyska desertörer. Lägren har fram till för några år sedan varit hemligstämplade av gamla S-regeringar. Totalt fanns det 14 koncentrationsläger i Sverige där fångarna tvingades till straffarbete och övervakades av beväpnade vakter. Det var Tage Erlander (S) som var högsta chef för koncentrationslägren.

POLITIKFAKTA: 14 svenska koncentrationsläger under Tage Erlanders ledning

Man talar mycket om att Sverigedemokraterna genomgått en ”normaliseringsprocess” men det är också vad Socialdemokraterna gjort. Socialdemokraterna har genomgått en förvandling från fullfjädrade ”nazivänliga-rasbiologiska-koncentrationsläger-socialister” till ”snälla goa’ sossar”.

POLITIKFAKTA: Socialdemokraterna gjorde gemensam sak med Palestina redan 1971

Socialdemokraterna har fått god tid på sig att utformat sin strategi. Så istället för att för att bara utropa ”utrota judarna” så har man medvetet ökat antalet islamister inom partiet, driver muslimska frågor och har sedan 1970-talet gjort gemensam sak i att stödja Palestina i att demonisera Israel och judar. Socialdemokraterna har i denna ”normaliseringsprocess” sett till att resa statyer, namnge gator och torg, belöna sina gelikar med fredspriser, stipendier och titlar. Allt för att normalisera sin politik och föra fram sin dolda agenda.

POLITIKFAKTA: Socialdemokraterna sponsrar Muslimska brödraskapet precis som Nazityskland

Judar i Sverige var relativt skyddade i Sverige efter kriget. Men i början på 1970-talet hände något. Allt började i dåvarande Broderskapet som idag kallas Socialdemokrater för tro och solidaritet. Man började se judar som fiender till kristendomen och i deras tidning uppmanar man därför socialdemokrater att stödja Palestinas målsättning att utplåna Israel.

”Palestinierna önskar utplåna Israel som stat, vill helt krossa Israel. Detta är helt riktigt – och det är en målsättning vi bör stödja.” – S-tidningen Broderskap (nr 10, 1971)

Sedan dess har Socialdemokraterna och vänstern varit Israels bittra fiender och istället bjudit in islamistiska krafter i sina partier. Denna samverkan drev man till sin spets 2014 då Stefan Löfven (S) förklarade att Sverige, som enda land inom EU, erkände Palestina som stat. Man lät även skattemiljarder i bistånd regna ner över Palestina – helt utan någon som helst kontroll om de hamnade i nationalsocialistiska fickor. Läs gärna Politikfaktas granskning av hur S sponsrar Muslimska brödraskapet.

ARTIKEL: S lovar muslimer att driva deras frågor, erbjuda uppdrag och öka deras makt inom politiken

nordisk_motstand

Så vad stod det då på banderollerna när Nordiska Motståndsrörelsen demonstrerade i Borlänge under våren 2016? Jo, ”Kamp mot storfinans och folkförrädare”. Det vill säga återigen så långt från en högerideologi som man kan komma. Och anledningen till demonstrationen? ”Den cyniska massinvandringsindustrin som på högre ort orkestreras av sionistiska globalister. Som faktiskt har en plan: som vill förinta vårt folk.” Jämför gärna detta med Josef Stalins citat här ovan.

ARTIKEL: Kamp mot storfinans och folkförrädare

Nordiska Motståndsrörelsens banderoller är dock harmlösa om man jämför med vad som utropas på Bojkotta Israel- och Pro-palestinamöten. På dessa möten är man mer rakt på sak och man skanderar öppet: ”slakta judarna”, ”döda judarna”, ”hugga soldater” och ”terrorattack efter terrorattack”. Dessa möten är också populära bland riksdagsledamöter och andra representanter från Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna.

ARTIKEL: Antisemitism på pro-palestinamöte med riksdagsledamöter

Så är det då på grund av Nordiska Motståndsrörelsen som judar i hela Europa (inklusive Malmö, Göteborg och andra röda svenska städer) hellre flyr till det mest utsatta landet i Mellanöstern än stannar i våra ”trygga, toleranta och demokratiska” länder? Är det på grund av Nordiska Motståndsrörelsen som badhus tvingas ha ”tafsvakter” och könsuppdelade badtider? Är det på grund av Nordiska Motståndsrörelsen som frivilliga vaktstyrkor tvingas patrullera på gator, torg och villaområden för att kvinnor och barn ska kunna känna sig trygga? Svaret är naturligtvis nej på alla frågor. Vi vet alla från vilket håll dessa mörka krafter kommer ifrån.

ARTIKEL: Judar flyr från Europa pga av ökat antisemitiskt våld från arabiska flyktingar

Det kanske är en slump att Adolf Hitlers bok Mein kampf ständigt ligger på topplistan över mest sålda böcker i Mellanöstern? Kanske är det även en slump att det palestinska partiet Fatahs (Socialdemokraternas systerparti) väpnade gren hyllar Hitler och gör Hitlerhälsning?

Hamas_nazi

Det nazistiska Hamas och Fatahs väpnade gren som stöds bl.a. av vänsterpartisterna Dror Feiler och Mattias Gardell.

Kanske är det en slump att man i inom Socialdemokraterna för tro och solidaritet delar Palestinas målsättning att förinta Israel? Kanske är det också en slump att Margot Wallström (S) ser mellan fingrarna med hundratals terrorattacker mot civila judar i Israel? Att islamister och antisemiter dyker upp inom vänsterpartier både i Sverige och andra länder? Nu senast var det en stor skandal inom det brittiska socialdemokratiska partiet Labour där över 50 partimedlemmar tvingades avgå pga antisemitism och rasism. Detta noterades knappt i svensk vänstermedia. En slump?

ARTIKEL: Socialdemokratiska Labour har tvingat över 50 partimedlemmar att avgå pga judehat

Ja, kanske är det även en slump att Socialdemokraterna skriver avtal för att medvetet öka det muslismska inflytandet i partiet och politiken? Att det är en slump socialdemokrater och extremvänstern som stödjer de nationalsocialistiska diktaturerna som omringar Israel?

Problemet är att det är för många ”slumpmässiga händelser” för att man inte ska bilda ett tydligt och medvetet mönster.

fatah_socialdmeokraterna

Nationalsocialisten Yassir Arrafat fick också Nobels fredspris som en del i ”normaliseringsprocessen”.

Men vilka övriga argument använder sig vänstern av när de skriker att nazism är visst högerextremism? Jo, det är bl.a. att Adolf Hitler lät fängsla Socialdemokrater, fackföreningsmän och oliktänkande. Ja, precis så som man gör än idag på Kuba, i Nordkorea, Kina och en rad andra vänsterstyrda länder.

Att tysta folk med andra åsikter är vänstern experter på. I Sverige så saboterar vänstern yttrandefriheten för dem som inte delar deras åsikter. Man förstör möten med hänvisning till yttrandefriheten. De utnyttjar yttrandefriheten för att utplåna den. Det eskalerar inte sällan till våld, hot och hat. Extremvänstern vill likt Nazityskland ha ett homogent kollektiv med lika homogena åsikter.

Men om man nu för ett ögonblick skulle definiera nazismen som högerextremism – så innebär det ju också att Palestina och alla de andra judehatande och nationalsocialistiska diktaturerna i Mellanöstern per definition också är högerextremism.

Så varför är det då uteslutande vänstern som stöttar dem? 

Nej, det är bara ytterligare motsägelser. Det är ju exempelvis figurer som Dror Feiler och Mattias Gardell från extremvänstern som öppet stöttar det nazistiska Hamas. Dror Feiler och Mattias Gardell som också rör sig helt ogenerat i de islamistiska kretsarna här i Sverige. Så varför väljer vänsterextremister att stödja nazister? Jo, för att nazism inte är högerextremism.

Samtliga organisationer som idag vill utrota judar och utplåna Israel är nationalsocialistisk vänster (dessa krafter finns även inom socialdemokratin). Nationerna de verkar i är diktaturer som likt Nazityskland ser på liberalism närmast som en sjukdom och roten till allt ont. Precis som i Nazityskland och precis enligt vänsterns ideologiska världsbild.

ISIS

Det råder heller inga tvivel om att Islamiska staten och islamism är vår tids svar på nazismen. De sprider skräck, död och terror i Europa och världen. Man massavrättar kristna oavsett ålder, oliktänkande och desertörer. Man mördar judar och homosexuella. Man stenar och avrättar kvinnor, enligt egna medeltida lagar. Massgravar. Och istället för införandet av Det tredje riket så är det ett Kalifat som ska råda – ett muslimskt rike – en muslimsk diktatur där Sharialagar ska gälla. Och mitt i allt detta står vänstern och viftar frenetiskt med islamofob-kortet mot dem som vågar ifrågasätta och kritisera islam. Är det också en slump, tror ni?

Summering

Då varken judehat, rasism eller fascism kan appliceras på en politisk skala så återstår i realiteten den politik som nazismen bedrev. Då blir det tydligt att Adolf Hitlers Nationalsocialistiska arbetarparti inte är ett högerparti – än mindre högerextremt. Tvärtom. Nazism pendlar mellan yttersta vänsterkanter och mitten på den politiska skalan. Mellan marxism, socialism och en radikal form av centerpolitik.

Att ett parti som vurmat så för kommunistiska och marxistiska idéer, anti-kapitalism, skattefinansierad välfärd, statligt totalitärt styre av företag och människor överhuvudtaget skulle befinna sig på högerkanten är inget annat än en stor bluff.

  • Nazism definieras närmast som en vänster-centerideologi.
  • Högerextremism har ingen förankring i nazismen utan bör ses som dess motpol.
  • Fascismen har sitt ursprung inom socialismen, definieras av vissa forskare som radikal centerpolitik men står snarare utanför den politiska skalan.

Så är nazism högerextremism? Nej, med denna analys och granskning så blir det glasklart att det är ett av de största bedrägerierna i världshistorien.

Är det dags att sluta kalla nazism för högerextremism?