Social ingenjörskonst hör inte hemma i en västerländsk demokrati

Prästen Anna Lindén: Social ingenjörskonst och folkuppfostringskampanjer, som är och har varit regel i Sverige, hör överhuvudtaget inte hemma i en västerländsk demokrati…

realia-posten

Realia-Posten har som devis ”att främja traditionella värderingar”. Eftersom uttrycket ”traditionella värderingar” inte är glasklart kommer jag att ägna mitt första blogginlägg åt att förklara vad det betyder för mig.

För det första handlar det (förstås) om västerländska värderingar. Vi som skriver här är demokrater av västerländsk typ och ställer oss bakom de klassiska fri- och rättigheterna, såsom yttrandefrihet, tryckfrihet och åsiktsfrihet. Något som i dagens värld inte längre är självklart. Till de västerländska värderingarna hör även att män och kvinnor är jämställda.

Folkhemsmodernismen av Myrdalsk modell bejakades som landets officiella ideologi.

Sverige är ett utpräglat antikonservativt land och har så varit under hela efterkrigstiden, då folkhemsmodernismen av Myrdalsk modell bejakades som landets officiella ideologi. Den som förespråkar konservatism har därför att kämpa i motvind. För mig handlar konservatism, enkelt uttryckt, om att bevara det som är gott och förändra det som är mindre gott, stegvis och med sunt förnuft. Vad som är gott och mindre gott råder det naturligtvis delade meningar om. I ett land med demokratiskt styrelseskick är det därför folkmajoritetens vilja som bör styra politiken. Givetvis med beaktande av rättsstatens lagar och regler, så att en majoritet inte tillåts förtrycka en minoritet.

LÄS OCKSÅ: Tidsfråga innan vi har ett islamistiskt parti i Sveriges riksdag

Eftersom folket vanligen är konservativare än sina ledare bidrar majoritetsstyret till att ge stadga åt landet. Utvecklingen sker jämnt och stegvis när politikerna lyssnar till sina väljare och håller jämna steg med dem, istället för att springa före in i framtiden. Social ingenjörskonst och folkuppfostringskampanjer, som är och har varit regel i Sverige, hör överhuvudtaget inte hemma i en västerländsk demokrati.

Social ingenjörskonst och folkuppfostringskampanjer, som är och har varit regel i Sverige, hör överhuvudtaget inte hemma i en västerländsk demokrati.

Min människosyn är traditionellt kristen och personalistisk. Det betyder att jag ser den enskilda människan, skapad till Guds avbild, som unik och oersättlig. Hon blir till som person genom sin relation till andra människor, i första hand naturligtvis inom den inre cirkeln: familj, släkt och vänner, men också genom att vare en del av ett lokalsamhälle och en nation. Jag uppfattar mig själv och andra människor som tillhörande en lång kedja, löpande från tidernas begynnelse från generation till generation. Både våra förfäder och efterkommande lever i oss. Det är ett bibliskt sätt att se på saken som befrämjar långsiktighet.

I likhet med Burke anser jag nämligen att inte bara de nu levande utan även förgångna släkten och de ännu ej födda är en del av vårt samhälle.

anna-linden
Anna Lindén, präst, teolog och humanist med inriktning mot idéhistoria

Behöver Sverige bli mer värdekonservativt?