Anna Lindén: Hitlers tusenåriga rike ägde bestånd i tolv år, det sovjetiska i drygt sjuttio, medan det saudiska har över tvåhundrasjuttio år på nacken… 

banner_realiaposten

Bland höga politiker och deras hovstat har det blivit på modet att relativisera. Ord och begrepp vattnas systematiskt ur, så att de förlorar sin mening och blir näst intill obrukbara. De enda som tjänar på det är i det långa loppet totalitära rörelser och regimer. Det är som i berättelsen om pojken som ropade ”varg!”. När den riktige vargen till sist kom blev pojken inte trodd, eftersom han hade missbrukat varningsropet så många gånger. Varje gång Löfven brunmålar Jimmie Åkesson sopar han i praktiken banan för de inhemska nationalsocialisterna genom att framställa dem som ofarliga, demokratiskt sinnade unga män och kvinnor. Även om beskrivningen är mindre smickrande för den egna självbilden, tackar nog dessa tvättäkta nazister och tar emot. Dumma vore de väl annars, om de inte skulle uppskatta att trösklarna till deras egen rörelse slipades ned.

Vår tids närmaste motsvarighet till 1930–40-talets nazism är istället islamismen, en politisk-religiös rörelse med djupa rötter inom världsreligionen islam.

Detta till trots är det knappast från den nationalsocialistiska rörelsen, som marginaliserats helt efter andra världskriget, som det största totalitära hotet kommer. Vår tids närmaste motsvarighet till 1930–40-talets nazism är istället islamismen, en politisk-religiös rörelse med djupa rötter inom världsreligionen islam. Det starka religiösa inslaget har verkat stabiliserande på rörelsen, som är långtifrån så bräcklig som en ensidigt politisk sådan skulle ha varit. Hitlers tusenåriga rike ägde bestånd i tolv år, det sovjetiska i drygt sjuttio, medan det saudiska har över tvåhundrasjuttio år på nacken.

För Löfven är det uppenbarligen hugget som stucket om ett land är en västerländsk demokrati eller en islamistisk diktatur.

Saudiarabien, en av världens värsta diktaturer som idag exporterar sin totalitära wahhabitiska ideologi till hela Västvärlden, har som bekant i dagarna fått besök av Sveriges statsminister. Väl på plats gör Löfven en halsbrytande jämförelse mellan förhållandena i hem- och värdlandet: Kvinnans ställning i vårt land, som haft kvinnofridslagar sedan Birger Jarls (1210–1266) tid, en unikt jämställd bondekultur och en kvinnosakstradition som är betydligt äldre än suffragetternas (åbobördiga Fredrika Bremer (1801–1865) var en av sitt sekels mest inflytelserika författare, den debuterande Charlotte Brontë lär ha oroat sig för att Jane Eyre skulle avfärdas som ett bremerplagiat), likställs mer eller mindre med den i en shariadiktatur!

 LÄS OCKSÅ:  Stefan Löfven flyr verkligheten med sin nazistretorik

För Löfven är det uppenbarligen hugget som stucket om ett land är en västerländsk demokrati eller en islamistisk diktatur. Nå, egentligen borde jag inte bli förvånad, den här typen av historielös vanvettsrelativism är ju vardagsmat i Sverige numera. Mot dumheten kämpar själva gudarna förgäves, brukar det heta. Dock är det en manande uppgift för varje demokratiskt sinnad svensk att bjuda denna kultur- och civilisationsförstörande nihilism motstånd. Upp till kamp!

anna-linden
Anna Lindén är präst, teolog och humanist med inriktning mot idéhistoria

Är islamism vår tids nazism?