Anna Lindén: ”Det är hög tid att slänga av oss det västerländska självhatets tagelskjorta och rusta oss moraliskt för den striden. Vår civilisation är värd att försvara.”  

Annonsera på Politikfakta

Den världspolitiska utvecklingen under det senaste dryga halvåret, med Brexit och Trumps valseger som tydliga riktmärken, har fått många att ställa sig frågan om vi inte befinner oss i början av ett paradigmskifte. Den i USA bosatte historikern Anders Edwardsson går till och med så långt som att hävda, att det rör sig om en typ av paradigmskifte som sker ungefär vart hundrade år. Han menar att vi bevittnar en kris för hela den sittande samhällseliten från höger till vänster, och jämför med hur det sena 1800-talets samhällselit, bestående av konservativa och liberala förespråkare för rösträttsbegränsningar, var helt utbytt vid 1900-talets början: ”Det är clean sweep vart hundrade år eller någonting och det svider”.

”Det är ju inte mer än mänskligt om de som är på väg att förlora sitt hävdvunna problemformuleringsprivilegium skummar av vanmäktig vrede.”

En sveda som skulle kunna ge förklaringen till det till synes irrationella raseri företeelser som Brexit och Trump väcker hos de ideologiskt tongivande inom vårt etablissemang. Det är ju inte mer än mänskligt om de som är på väg att förlora sitt hävdvunna problemformuleringsprivilegium skummar av vanmäktig vrede.

 LÄS MER:  Den politiskt korrekta förljugenheten

Västvärldens politiker har lett Europas befolkningar in i en kris som de hittills varit oförmögna att lösa. Att voja sig över ”populismens” framfart hjälper inte stort, vad som måste till är en politisk omorientering, ett uppvaknande till verkligheten. Det gör förvisso ont när illusioner brister, men det får inte avskräcka. Alltför länge har Olof Palmes högstämda ”politik är att vilja” haft primaten framför Bismarcks pragmatiska konstaterande: ”politik är det möjligas konst”. Den bistra sanningen är att Bismarck hade rätt och Palme fel. Politisk vilja försätter inga berg, men utopistiska drömmare häckande i elfenbenstorn kan försättas ut ur riksdagen förr än de anar. Det är inte mer än rätt eftersom de har svikit väljarnas förtroende.

”Den bistra sanningen är att Bismarck hade rätt och Palme fel. Politisk vilja försätter inga berg, men utopistiska drömmare häckande i elfenbenstorn kan försättas ut ur riksdagen förr än de anar.”

Ända sedan Palmes dagar har moralpolitik varit något av en svensk specialitet, för många svenskar har rollen som världssamvete och moralisk/humanitär stormakt varit en källa till nationell stolthet. Ett av problemen med moralpolitik är dock att den lätt urartar till fariseism, så att det allt överskuggande målet blir att framstå som god, också på bekostnad av den faktiska godheten. I och med Trumps makttillträde har decennier av amerikansk moralpolitik kommit att ersättas av uttalad realpolitik (jmf Patrik Engellaus intervju med Stefan Hedlund på DGS-TV.

banner_realiaposten

Den nyblivne presidenten gör i sitt installationstal ingen hemlighet av att han sätter Amerika, dess medborgare och nationella intressen främst. Dock tillmäter han även andra nationer samma legitima rätt att se om sitt hus: “We will seek friendship and goodwill with the nations of the world, but we do so with the understanding that it is the right of all nations to put their own interests first.” Amerika skall inte tvinga sitt sätt att leva på någon, utan istället skina som en förebild, likt den bibliska staden på berget. Det är amerikansk exceptionalism i sunt konservativ tappning.

”Amerika skall inte tvinga sitt sätt att leva på någon, utan istället skina som en förebild, likt den bibliska staden på berget. Det är amerikansk exceptionalism i sunt konservativ tappning.”

”We will reinforce old alliances and form new ones and unite the civilized world against radical Islamic terrorism, which we will eradicate from the face of the Earth”, heter det vidare i installationstalet. Om Trump lyckas ena den civiliserade världen i kampen mot islamistisk terrorism har han i sanning gjort en god sak. Att utplåna jihadismen från jordens yta låter sig dock inte göras i en handvändning. Som Mohamed Omar påtalat handlar det om vår tids stora strid. Det är hög tid att slänga av oss det västerländska självhatets tagelskjorta och rusta oss moraliskt för den striden. Vår civilisation är värd att försvara.  

anna-linden
Anna Lindén är präst, teolog och humanist med inriktning mot idéhistoria.

Kommer Trump att kunna ena den civiliserade världen mot islamistisk terrorism?