Den socialdemokratiska regeringen och statsminister Per Albin Hansson blev mycket nöjda med de sk. ”J-passen” eftersom det underlättade för svenska gränspolisen att urskilja judar bland flyktingar som kom till Sverige. Samma år förklarar nämligen den svenska socialstyrelsen att vara jude inte skulle vara tillräckligt för att räknas som flykting. Betänk att detta beslut kommer bara en månad efter Kristallnatten då 38 judar mördas och 20 000 judar grips för att skickas till koncentrationsläger.

Hösten 1938 framförde den socialdemokratiskt ledda regeringen önskemål till Nazityskand om att tyska judarna skulle få särskilda pass. Detta ledde till att Adolf Hitlers regering såg till att alla judiska pass blev ogiltiga och skulle lämnas in till polisen. Judar fick därefter ansöka om nya pass som stämplats med ett stort rött ”J” på första sidan.

 LÄS MER:  Socialdemokraterna sponsrar Muslimska brödraskapet – precis som Nazityskland

Den socialdemokratiska regeringen och statsminister Per Albin Hansson blev mycket nöjda med de sk. ”J-passen” eftersom det underlättade för svenska gränspolisen att urskilja judar bland flyktingar som kom till Sverige. Samma år förklarar nämligen den svenska socialstyrelsen att vara jude inte skulle vara tillräckligt för att räknas som flykting. Betänk att detta beslut kommer bara en månad efter Kristallnatten då 38 judar mördas och 20 000 judar grips för att skickas till koncentrationsläger.

 LÄS MER:  Åtta socialdemokratiska regeringar godkände 63 000 steriliseringar på Rasbiologiska Institutet

Den socialdemokratiske ikonen Tage Erlander var då statssekreterare på socialdepartementet som styrde över socialstyrelsen.

Tage Erlander tog sedan initiativ till att kartlägga och registrera ”tattare” i Sverige. Han var samtidigt ansvarig för 14 svenska koncentrationsläger där bl.a. antinazister sattes i straffarbete och tyska desertörer förvarades innan de sändes tillbaka till Nazityskland och en säker död.

 LÄS MER:  Tage Erlander var högsta chef för 14 svenska koncentrationsläger

Efter denna mycket nazitrogna insats belönades Erlander med partiledarposten för Socialdemokraterna och därmed även statsministerposten i Sverige – lika snabbt och överraskande som Per Albin Hanssons död. Dessa båda poster behöll Erlander i 23 år tills han avgick frivilligt. Posterna överlämnades då högtidligt till Tages gullgosse, lojale lärjunge och politiske arvinge – Olof Palme.

Är det dags för Socialdemokraterna att erkänna att de är ett rasistiskt parti med nazistiska rötter?

Källor:

Wikipedia: 1938

SR:  Tage Erlander chef för 14 koncentrationsläger

Levande historia: Socialdemokraterna och judepassen

Wikipedia: Tage Erlander