Tag Archives: Medellön

Medellon

Medellön i Sverige

Medellön i Sverige

Medellön i Sverige 2011: 294 398 kr/år Sammanräknad förvärvsinkomst består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. I inkomst av tjänst ingår förutom löneinkomst även inkomst från pension, sjukpenning och andra skattepliktiga ersättningar från försäkringskassan. 2011 års förvärvsinkomst uppdaterad 2013-01-24 på SCB. Källa: SCB

Top